(Voorlopige) inhoudsopgave

Caspar David Friedrich (1774-1840), Morning in the Mountains * 1822, Hermitage

Ecologie
 Ecologische uitputting – Openingsartikel
Wat is ecologie?, serie 1 – Soorten, voortplanting, draagkracht
Wat is ecologie?, serie 2 – Levensgemeenschap, voedselketens, voedselwebben
Wat is ecologie?, serie 3 – Ecosystemen, voedselpiramide, biomassa, kringlopen
De aarde leeft!Over de aarde als samenhangend systeem
PanarchieEcologisch denken over kantelpunten (verwacht in 2021)

Economie
Exponentiële groei – Openingsartikel
De uitvinding van de stad (of van de landbouw)
De ‘ijzeren kooi’ van het consumentisme, of ‘het is nooit genoeg’
Vriendelijk geld werkt aan welvaart
Corporatisme zuigt welvaart weg
Geld als kapitalistische tegenstelling, contradictie 1
Ontgroeien: een theorie van radicale overvloed
Waar komt economische groei vandaan? (verwacht in 2021)

Energie
Opgevoerde entropie – Openingsartikel
Serie van 6 artikelen met een aparte inleiding over respectievelijk
Grondstoffen
Wat is energie?
Energieslaven
Olie
Piekolie
De economie van de piekolie

Ethiek
• Het Sumerisch Testament – Openingsartikel
• Dit is niet de toekomst die we besteld hebben
Ze nemen ons op sleeptouw
Hoe we de loop van de menselijke geschiedenis kunnen veranderen
Twee morele stelsels om mee te overleven: handel en bestuur (verwacht in 2021)
Zelf veranderen (verwacht in 2021)

Complexiteit
Tomeloze complexiteit – Openingsartikel
Een serie van 3 artikelen over de aard van systemen:
De samenstelling van systemen, artikel 1
De werking van systemen, artikel 2
Ingrijpen in systemen, artikel 3
De natuur van de economie
De kwetsbaarheid van netwerken

Ontwrichting
CatastrofologieVeelzijdig openingsartikel
De race van ons leven
Kroniek van een aangekondigde zelfmoord
Serie van vijf artikelen met een aparte inleiding over de klimaatontwrichting
Artikel 1: De aarde als natuurkundig verschijnsel – extreem weer
Artikel 2: De aarde als complex systeem – ons verdronken land
Artikel 3: De aarde als levend wezen – Gaia
Artikel 4: Te laat – onneembare barrières verhinderen echt ingrijpen
Intermezzo: Klimaat tussen covid en complot
Artikel 5: Weten, doen en hopen – actie en grondhoudingen
Kunnen we ontsnappen aan de energie-complexiteitsspiraal?
Ons geldsysteem als een netwerk van complex stromen
Eindeloze exponentiële groei, contradictie 2
De verhouding tussen kapitaal en natuur, contradictie 3
Wereld-systeem in crisis
Corona-commentaar een column in 32 afleveringen waarin we de coronacrisis vanuit 4eco perspectief belichten


En dan nog:

Artikelen uit de Paradigmaserie
Als u doorklikt bij de boeken van de Paradigmaserie vindt u onderaan soms delen uit het boek of artikelen die bij dat boek horen. Ik heb ze hieronder ingedeeld naar de rubrieken van 4eco.

Ecologie
De laatste generatie – Klimaatomslagpunten (8 p. vouwbrochure)
De mens als god – De klimaatgrens van Rockström (9 p.)

Economie
Welvaart zonder groei – De mythe van de ontkoppeling (hfdst 5, p.75-92)
Over een @nder soort geld – Figuren: Geldschepping & Regiogeld
Eigen geld maken – Figuur: Groei en bloei
Eigen geld maken – Met ander geld naar een betere toekomst (artikel)

Energie
Schaliegas, piekolie en onze toekomst – EROEI en de energie-afgrond (artikel)
Uit de olie – Energie en systeemrisico’s
Uit de olie – Anatomie van de komende crash (p. 273-284)

Ethiek
Zelf denken – Over de toekomst; wat doe jij? (p. 7-33)
Zelf denken – Leidraad tot verzet (p. 244-252)
De duurzaamheidsrevolutie – De eerste drie hoofdstukken (proloog) (p. 9-40)
Ver van huis – De eerste drie hoofdstukken (deel 1, p. 19-35)

Complexiteit
Ten onder te boven – Aardschokken, ontwrichting in het perspectief van complexiteit (p. 123-152)

Ontwrichting
Ontgroei – De inleiding bij het begrip Degrowth (p. 21-44)
Ontgroei – Welke vorm van ontgroei? (De epiloog, p. 328-337)
Einde aan de groei – Het nieuwe normaal (p. 15-42)