Ecologie – Economie – Energie – Ethiek – Complexiteit – Ontwrichting: dat is 4x e + c + o = 4eco.  Deze zes rubrieken leveren basiskennis waarmee we kunnen inschatten hoe we er voor staan. Lees hierover meer in de inleiding in ‘Over 4eco’.

Elke rubriek bevat artikelen (die regelmatig worden aangevuld). Elk artikel bestaat uit afleveringen. Als u zich inschrijft ontvangt u elke dag een nieuwe aflevering van het lopende artikel. Neem hier een abonnement. Het is gratis.

Op vrijdag 20 mei starten we met een nieuw artikel over 50 jaar Grenzen aan de groei. Het artikel, ‘De 50ste verjaardag van “Grenzen aan de groei” – van scenario’s tot de realiteit die zich nu ontvouwt‘ is afkomstig van Richard Heinberg en werd eerder gepubliceerd op de onvolprezen website van het Post Carbon Institute, Resilience. Richard Heinberg (Missouri, 1950) is een Amerikaanse journalist en denker.  Hij is voorzitter van de denktank Post Carbon Institute  en auteur van 14 boeken, waaronder zijn recentste, Power: Limits and Prospects for Human Survival (2021) en het boek dat in 2003 zijn doorbraak betekende,  The Party’s Over: Oil, War and the Fate of Industrial Societies. Jan is verantwoordelijk voor de publicatie van de Nederlandse editie van twee van Richards boeken: Einde aan de groei: ons aanpassen aan de nieuwe economische realiteit (2011) en Schaliegas, piekolie en onze toekomst (2014).
Richard wordt beschouwd als een van de meest vooraanstaande piekolie-experts ter wereld. Hij kreeg de M. King Hubbertprijs voor zijn prestaties in aan energie gerelateerde educatie en gaf honderden lezingen over de hele wereld. Hij publiceerde in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift Nature, wordt vaak geciteerd in kwaliteitsbladen als Time Magazine, en gaf in zeven landen interviews voor radio en tv.

Verdere informatie vindt u onder ‘over 4eco’: over Doel en verantwoording en dat dit een project van Jan van Arkel is. De Inhoudsopgave geeft niet alleen al toekomstige titels, maar ook de titels van de artikelen die onder ‘boeken’ te vinden zijn.

Joseph Mallord William Turner, Burning of the House of Lords and Commons*, 1834, Cleveland Museum of Art

De structuur van de website
Elke rubriek heeft een eigen openingsartikel. De openingsartikelen bij Ecologie, Economie, Energie en Complexiteit vormen (in deze volgorde) samen een overzicht van onze biofysische grenzen. Ze zijn somber over de toekomst. Het openingsartikel bij Ethiek toont dat sommige mensen al zo’n 4.000 jaar geleden inzagen dat wij ecologisch verkeerd bezig zijn.

Deze vijf rubrieken monden als het ware uit in de zesde rubriek, die van Ontwrichting (zie de figuur).

Het openingsartikel Catastrofologie bij Ontwrichting is extra lang en veelzijdig. U vindt bij Ontwrichting (straks) een dozijn artikelen over heel diverse ontwikkelingen die allemaal naar ontwrichting leiden. Ze vormen evenzoveel facetten van het grote geheel.

In het artikel Weten, doen en hopen in ‘Over 4eco’ wordt het onderscheid uitgewerkt tussen ‘wat we moeten weten?’, ‘wat we kunnen doen?’ en ‘wat we mogen hopen?’. Dit onderscheid vormt de basis van 4eco, waarbij ‘weten’ veel aandacht krijgt. Want op dat vlak maken we fouten en pas als we dat door hebben, kunnen we bepalen wat we kunnen ‘doen’, waarna we mogen ‘hopen’ dat die maatregelen goed uitpakken.

U denkt misschien, allemaal artikelen die naar ontwrichting leiden, dat hoeft voor mij niet zo; maar we kunnen onze ogen er niet meer voor sluiten – dat ontdekken steeds meer mensen. En daarbij, de artikelen zijn altijd leerzaam en vaak verrassend interessant.

Kunnen we ontwrichting omzetten in opbloei?

We moeten snel iets ‘doen’ om ontwrichting te voorkomen. Dat blijkt verre van eenvoudig, want het is ons maatschappelijk systeem zelf dat de moeilijkheden veroorzaakt. Dit vergt een ‘vooruitziende blik’, zoals in de Inleiding wordt uitgelegd. We hebben een nieuw paradigma nodig en juist die totale ommezwaai schept kansen voor opbloei in plaats van ontwrichting (zie de figuur).

4eco wil ook proberen de weg te wijzen naar een juiste aanpak, en daar in de loop van 2020 een begin mee te maken.