Ecologie – Economie – Energie – Ethiek – Complexiteit – Ontwrichting: dat is 4x e + c + o = 4eco.  Deze zes rubrieken leveren basiskennis waarmee we kunnen inschatten hoe we er voor staan. Lees hierover meer in de inleiding in ‘Over 4eco’.

Elke rubriek bevat artikelen (die regelmatig worden aangevuld). Elk artikel bestaat uit afleveringen. Als u zich inschrijft ontvangt u elke dag een nieuwe aflevering van het lopende artikel. Neem hier een abonnement. Het is gratis.

Op donderdag 24 juni gaan we van start met een nieuw artikel, Natuur: kapitalisme/animisme – afkicken/aanwennen. Het is gebaseerd op het zojuist verschenen (briljante) boek van Jason Hickel, Minder is meer: hoe degrowth de wereld zal redden.  Het artikel is een krachtig pleidooi voor een herwaardering van wat misschien wel het oudste filosofische/spirituele concept is dat door mensen is bedacht en dat nu wonderwel aansluit bij de nieuwste wetenschappelijke inzichten.  Centraal in het animisme staat het besef dat alle levende wezens met elkaar in verbinding staan en dezelfde geest en essentie delen. Het is een besef waarvan de consequenties radicaal en verstrekkend zijn.  En een besef dat ons een nieuwe zijnsleer verschaft die op maat is gesneden om de problemen van de 21ste eeuw het hoofd te bieden. Voor wie nieuwsgierig is geworden naar economisch antropoloog Jason Hickel, van hem staat al een artikel op deze site, Ontgroeien: een theorie van radicale overvloed,  dat we warm kunnen aanbevelen.

Op 21 juli volgt een artikel van Nate Hagens, ‘Economisch denken voor de toekomst: voorbij het superorganisme’, dat oorspronkelijk in maart 2020 in Ecological Economics verscheen. Hagens heeft het patent op ‘big picture‘-verhalen, waarin hij op geheel eigen wijze menselijk gedrag, geld, energie, economie en het milieu met elkaar weet te verknopen. Hij biedt dan ook een uniek perspectief. Tot 2001 bekleedde hij hoge functies bij zakenbanken als Salomon Brothers en Lehman Brothers. In dat jaar besloot hij een sabatical in te lassen omdat zijn werk hem almaar minder bevrediging bood. Met een stapeltje boeken in zijn rugzak reisde hij een jaar lang rond om te lezen en na te denken. Daarna besloot hij zijn leven over een andere boeg te gooien. Hij ging ecologische economie studeren en behaalde een paar jaar later een doctorsgraad in de grondstoffeneconomie aan de Universiteit van Vermont. Sindsdien woont hij op een zelfvoorzienende boerderij en geeft hij als bijzonder hoogleraar elk jaar de cursus ‘Reality 101 – A Survey of the Human Predicament’ aan de Universiteit van Minnesota. Hij is een begenadigd spreker. Op Youtube zijn talloze lezingen van hem te vinden.

Verdere informatie vindt u onder ‘over 4eco’: over Doel en verantwoording en dat dit een project van Jan van Arkel is. De Inhoudsopgave geeft niet alleen al toekomstige titels, maar ook de titels van de artikelen die onder ‘boeken’ te vinden zijn.

Ecologie – Economie – Energie – Ethiek – Complexiteit – Ontwrichting: dat is 4x e + c + o = 4eco.  Deze zes rubrieken leveren basiskennis waarmee we kunnen inschatten hoe we er voor staan. Lees hierover meer in de inleiding in ‘Over 4eco’.

Elke rubriek bevat artikelen (die regelmatig worden aangevuld). Elk artikel bestaat uit afleveringen. Als u zich inschrijft ontvangt u elke dag een nieuwe aflevering van het lopende artikel. Neem hier een abonnement. Het is gratis.

Op 20 april beginnen we met een nieuw artikel, opnieuw van de hand van Jan. Het heet Zelf veranderen voor klimaatbeterschap en telt 43 afleveringen. Hoewel de klimaatcrisis en ander ecologisch onheil zeker geen louter individuele kwesties zijn, in zin dat ze niet op individueel op te lossen zijn, nopen de vooruitzichten ons er toch toe dat we ons leven anders in gaan richten – om met Rilke te spreken: ‘Du mußt dein Leben ändern‘. Maar hoe doe je dat, hoe pak je zoiets aan? Deze reeks, die opgezet is als een korte cursus, is gebaseerd op het boek Changing for good van de Amerikaanse psycholoog James Prochaska. Hierin onderzoekt hij hoe mensen er op eigen houtje, dus zonder professionele hulp,  in geslaagd zijn om blijvend fundamentele veranderingen in hun leven aan te brengen. Uit vele duizenden verslagen destilleerde hij een patroon, een model, en dat model vormt de basis voor dit artikel.

Verdere informatie vindt u onder ‘over 4eco’: over Doel en verantwoording en dat dit een project van Jan van Arkel is. De Inhoudsopgave geeft niet alleen al toekomstige titels, maar ook de titels van de artikelen die onder ‘boeken’ te vinden zijn.

Joseph Mallord William Turner, Burning of the House of Lords and Commons*, 1834, Cleveland Museum of Art

De structuur van de website
Elke rubriek heeft een eigen openingsartikel. De openingsartikelen bij Ecologie, Economie, Energie en Complexiteit vormen (in deze volgorde) samen een overzicht van onze biofysische grenzen. Ze zijn somber over de toekomst. Het openingsartikel bij Ethiek toont dat sommige mensen al zo’n 4.000 jaar geleden inzagen dat wij ecologisch verkeerd bezig zijn.

Deze vijf rubrieken monden als het ware uit in de zesde rubriek, die van Ontwrichting (zie de figuur).

Het openingsartikel Catastrofologie bij Ontwrichting is extra lang en veelzijdig. U vindt bij Ontwrichting (straks) een dozijn artikelen over heel diverse ontwikkelingen die allemaal naar ontwrichting leiden. Ze vormen evenzoveel facetten van het grote geheel.

In het artikel Weten, doen en hopen in ‘Over 4eco’ wordt het onderscheid uitgewerkt tussen ‘wat we moeten weten?’, ‘wat we kunnen doen?’ en ‘wat we mogen hopen?’. Dit onderscheid vormt de basis van 4eco, waarbij ‘weten’ veel aandacht krijgt. Want op dat vlak maken we fouten en pas als we dat door hebben, kunnen we bepalen wat we kunnen ‘doen’, waarna we mogen ‘hopen’ dat die maatregelen goed uitpakken.

U denkt misschien, allemaal artikelen die naar ontwrichting leiden, dat hoeft voor mij niet zo; maar we kunnen onze ogen er niet meer voor sluiten – dat ontdekken steeds meer mensen. En daarbij, de artikelen zijn altijd leerzaam en vaak verrassend interessant.

Kunnen we ontwrichting omzetten in opbloei?

We moeten snel iets ‘doen’ om ontwrichting te voorkomen. Dat blijkt verre van eenvoudig, want het is ons maatschappelijk systeem zelf dat de moeilijkheden veroorzaakt. Dit vergt een ‘vooruitziende blik’, zoals in de Inleiding wordt uitgelegd. We hebben een nieuw paradigma nodig en juist die totale ommezwaai schept kansen voor opbloei in plaats van ontwrichting (zie de figuur).

4eco wil ook proberen de weg te wijzen naar een juiste aanpak, en daar in de loop van 2020 een begin mee te maken.