In één lang stuk, opgesplitst in drie opeenvolgende artikelen, vertelt D.F. Owen over ons milieu, over draagkracht, ecosystemen, voedselpiramides en kringlopen. De vele voorbeelden maken het verhaal levendig Aan het eind wordt dit in systeemtermen gegoten: dus dát is nou milieuverontreiniging. Hierop volgen een holistische visie op de aarde (Earth Systems Science) en een artikel over ecologische kringlopen (panarchie). Er is geen ruimte meer voor getreuzel en afwachten, concludeert Willam Rees.

Henri Rousseau (le douanier), Negre attaque par un jaguar * 1910, Kunstmuseum Basel