In één lang stuk, opgesplitst in drie opeenvolgende artikelen, vertelt D.F. Owen over ons milieu, over draagkracht, ecosystemen, voedselpiramides en kringlopen. De vele voorbeelden maken het verhaal levendig Aan het eind wordt dit in systeemtermen gegoten: dus dát is nou milieuverontreiniging. Dit alles volgt op een inleiding over ecologische uitputting en eindigt met een holistische visie op de aarde.

Henri Rousseau (le douanier), Negre attaque par un jaguar * 1910, Kunstmuseum Basel