Wat zijn (complexe) systemen eigenlijk? Waaruit zijn ze opgebouwd, hoe werken ze en hoe kun je kijken met een ‘systeembril’? Gaan we ten onder aan tomeloze complexiteit of aan een verkeerde beoordeling van materie, energie en informatie? Het blijkt dat we intuïtief meestal precies verkeerd ingrijpen; en dat we negeren dat de economie aan dezelfde wetten moet voldoen als de ecologie – de natuur van de economie. Complexiteit komt ook veelvuldig terug in de rubriek Ontwrichting.

Jackson Pollock, Untitled (Green Silver) * 1949, Guggenheim New York