Als positieve terugkoppeling onstabiele of anderszins destructieve toestanden versterkt is er sprake van vicieuze cirkels. Vicieuze cirkels zijn doodlopende paden, omdat ze de zaken alleen maar erger maken. Maar het is niet altijd gemakkelijk te doorzien dat dat het geval is. Dichtslibbende autowegen geven ongemak en ergernis. De boodschap is: het wegenstelsel wordt te zwaar belast. Dan kun je op allerlei manieren reageren: doordat mensen bij hun werk gaan wonen, met rekening rijden, door het openbaar vervoer uit te breiden of door wegverbreding. Tot nog toe is de reactie altijd het laatste geweest. Maar ‘wegen erbij’ trekt gewoonlijk alleen maar meer verkeer aan, waardoor er vervolgens nóg meer aanvoer- en snelwegen, parkeerplaatsen, enzovoort nodig zijn. Dit is een klassieke positieve terugkoppeling.

Een vicieuze cirkel kent geen evenwicht, maar eindigt steevast in ontwrichting. Een schuld wordt ondraaglijk. De visserij stort in. Het vervoersstelsel verdwijnt. Steeds vervliegt de zaak.

Zie ook positieve terugkoppeling als middel tegen ontwrichting. Zie in verband met hoop en wanhoop hoop en agency en verder nog tijdshorizon bij Grenzen aan de groei.