Er is op 4eco geen artikel dat de huidige landbouwproblematiek beschrijft. Landbouw komt natuurlijk wel aan de orde in het artikel ‘De uitvinding van de stad (of van de landbouw)’ in de rubriek Economie. Verder komen we landbouw tegen in een aantal cursieve stukjes in het (nog te plaatsen) artikel ‘De race van ons leven’ in de rubriek Ontwrichting en in aflevering 21 en volgende in datzelfde artikel, waar aan de orde komt of de mensheid straks nog wel gevoed kan worden. Zie ook wereldvoedselvraagstuk, landbouw en klimaatverandering en permacultuur.