De afkorting IPCC staat voor het Intergovernmental Panel on Climate Change. Het valt onder de Verenigde Naties. We kennen het van de klimaatrapporten. Het is de computermodelaanpak om proberen wijs te worden uit een wereld van chaos. Westbroek noemt het ‘spaghetti-modellering’ in aflevering 1 en 15 van zijn artikel ‘De aarde leeft!’ in de rubriek Ecologie. IPCC vormt een onderdeel van de grootscheepse internationale onderzoeksprogramma’s die zijn opgezet onder de verzamelnaam Global Change. Zie daarover nog aflevering 19. In het gewriemel van miljoenen factoren en invloeden, ontgaat ons hierbij de emergentie, de eenvoud van de lange termijn, die de Earth Systems Science benadering juist nastreeft.

Zie ook Low Energy Demand, Computermodellen en Gaia en modelbenadering Grenzen aan de groei tegenover IPCC.