Zie voor de schalierevolutie (de winning van ‘tight oil’) de afleveringen 18-22 van het artikel ‘Piekolie’ in de rubriek Energie. Hier hoort de term ‘fracking’ bij, evenals horizontaal boren en ‘sweet spots’. Er zitten allerlei kwalijke kanten aan deze vorm van winning en het is de vraag of de schalie-industrie niet zal bezwijken onder haar schuldenlast. Aflevering 22 geeft een lest schalie-economie. Zie hierover ook het Paradigmaserieboek Schaliegas, piekolie en onze toekomst.