Potentiële energie is bijvoorbeeld de benzine in een autotank die niet in gebruik is, of het water in een afgesloten bergmeer, of de elektronen in een batterij die nergens mee verbonden is. Potentiële energie is er in de vorm van chemische energie, kernenergie en gravitatie-energie. Potentiële energie kan in kinetische energie worden omgezet en andersom, al gaat dat altijd gepaard met een verlies aan energie, zoals de tweede wet van de thermodynamica voorschrijft.