De gewezen minister van oorlog van de VS Donald Rumsfeld werd beroemd met zijn unknown unknowns. Hij maakte het onderscheid dat je (in een oorlog) bekende en onbekende gevaren hebt, maar dat je de onbekende gevaren weer kunt onderscheiden in gevaren die je (eventueel) zou kunnen verzinnen (de known-unknowns) en gevaren waarvan je vooraf totaal geen weet kunt hebben (de unknown-unkowns) en waar je je dus niet op kunt voorbereiden. De bekende-onbekende gevaren, dus de gevaren die je niet denkt te zullen lopen, maar die niet ondenkbaar zijn, kun je misschien vergelijken met de zwarte zwanen van Nassim Nicholas Taleb. Het zijn dan nog steeds zwanen en geen lelijke eenden, zoals de onbekende-onbekende gevaren.

Naast bekende en onbekende onbekenden zijn er  – met aan dank aan Slavoj Zizek – ook onbekende bekenden: dat wat we wel weten maar niet willen weten.

Zie ook model en onvoorspelbaarheid.