Het begrip JHWH (een vroeg godsbegrip dat niet gelijk is aan het latere begrip God) is kenmerkend voor een cultuurstrijd, een verschil in visie op de wereld, die ontstond in het Sumerië van de irrigatielandbouw. De partij die het onderspit zou delven zal het verkeerd aflopen; de ‘winnende’ partij was tenslotte de partij die haar bestaansbodem verloor. Dit meningsverschil werd opgevoerd als bij een wagenspel. De Genesisteksten zijn daar stukjes uit, die hun betekenis krijgen in de interpretatie van JHWH als ‘HET GEBEURT’ in de zin van HET LOOPT FOUT, oftewel de werkelijkheid van toen. Dit wordt uitgelegd in aflevering 3 en vooral 7 en volgende van het artikel ‘Het Sumerisch Testament’ in de rubriek Ethiek. Hamming plaatst het in de politieke context van die tijd, die van de verhouding tussen Sumer en Akkad (die dan weer verbeeld worden door Kaïn en Abel; zie ook schepping). Zie culturen.