Men kan de verschillende stappen in de voedselketen indelen als zogenaamde voedselniveaus:

Producenten: voornamelijk de groene planten. Deze vangen de zonne-energie op en zetten die om in chemische energie, opgeslagen in het plantenweefsel, het organisch materiaal (fotosynthese).

Primaire consumenten: planteneters of herbivoren, die zich direct met groene planten voeden.

Secundaire consumenten: vleeseters of carnivoren, die gewoonlijk predatoren (roofdieren), parasieten en aaseters worden genoemd. Ze voeden zich met primaire consumenten.

Tertiaire consumenten: dieren die leven van secundaire consumenten.

Consumenten van hogere orde:alle overige predatoren, parasieten en aaseters, die zich voeden met consumenten van tertiair of hoger niveau.

Samen vormen ze een voedselpiramide, want elk volgend niveau is in omvang kleiner dan het niveau eronder. Zie hierover de afleveringen 64-66 in serie 3 van het artikel ‘Wat is ecologie?’. Bij de voedselpiramide is meer aan de hand want er blijkt ook een dienstensector te bestaan (aflevering 69-71); daarom wordt deze apart genoemd. Zie ook voedselweb.