Het systeem van de economie is een schema met een positieve terugkoppeling bij de aanjaagfunctie van de investeringen en een negatieve terugkoppeling in de ontwaarding van het kapitaal. Dat wordt in een figuur weergegeven in aflevering 5 van het artikel ‘De werking van systemen’ in de rubriek Complexiteit. Het wereldkapitaal groeide na de Tweede Wereldoorlog exponentieel en er kwam deze eeuw in de westerse landen de klad in. Hoe het verder zal gaan, hangt af van drie zaken: Het deel van het kapitaal dat geïnvesteerd wordt (in plaats van dat het geconsumeerd of opgepot wordt). De efficiëntie van het kapitaal (hoeveel kapitaal is er nodig om een bepaalde opbrengst te verkrijgen). De gemiddelde levensduur van het kapitaal (hoe lang gaat het mee). Ook dit wordt hier in een figuur weergegeven. Zie ook economie als natuurlijk systeem.