In 1956 signaleerde C.P. Snow dat er op de (Engelse) universiteiten sprake was van twee culturen, de wereld van de exacte wetenschappen (wis- en natuurkunde) en die van de menswetenschappen (geschiedenis, letterkunde, filosofie e.d.). De eerste is bezig met dingen, de tweede met taal. Garrett Hardin voegde hier een derde cultuur aan toe, die van de ecologie, al noemt hij ze ‘filters’, invalshoeken die je kijk op dingen bepalen. Die kijk van de ecologie draait niet om dingen of taal, maar stelt de vraag: ‘En wat dan?’ Het voegt het element ‘tijd’ toe. Het waaiert uit tot het hele systeem waarin de toepassing plaatsvindt, het hele levensweb. Lees hierover in aflevering 12 van het artikel ‘Weten, doen, hopen – actie en grondhoudingen’ in de rubriek Ontwrichting. Het gaat om de vooruitziende blik. Aflevering 13 geeft er een voorbeeld van met betrekking tot het klimaat. Het onderscheid komt dan nog impliciet aan de orde in aflevering 12 van het artikel ‘Piekolie’ in de rubriek Energie als de Hubbertianen tegenover de McKelvianen. Evenals bij Westbroek in de noot in aflevering 16 van het artikel ‘De aarde leeft!’ in de rubriek Ecologie.