We kennen allemaal het begrip Renaissance, dat we verbinden aan de Gouden Eeuw en de schilderijen van Rembrandt. In aflevering 19 en volgende van het artikel ‘Catastrofologie’ in de rubriek Ontwrichting kunnen we echter lezen dat extreme rijkdom was voorbehouden aan een kleine elite, terwijl grote delen van de bevolking in diepe armoede leefden. Bij Rushkoff komen in aflevering 7 van het artikel ‘Vriendelijk geld werkt aan welvaart’ in de rubriek Economie de late middeleeuwen aan bod als de ‘eerste renaissance’. Daarin had de gewone man en vrouw wel een benijdenswaardige levensstandaard. De kwaliteit van leven van West-Europeanen tussen de elfde en de dertiende eeuw is de beste ooit geweest, onze huidige tijd incluis.