De verschillende soorten reserves die er bestaan verwijzen naar de interpretaties van de voorraad winbare olie. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen bewezen (proved reserves, 1P, 90 procent kans op ontginning) en onbewezen reserves, waarbij de laatste nog verder wordt verdeeld in waarschijnlijke (probable reserves, 2P, 50 procent kans op ontginning) en mogelijke reserves (possible reserves, 3P, 10 procent kans op ontginning). Het begrip bewezen reserves heeft uitsluitend betrekking op reserves die bij de huidige prijs en de huidige stand van technologie gewonnen kunnen worden. Daarnaast wordt ook onderscheid gemaakt tussen de reserves van conventionele en onconventionele olie (zie aflevering 13 van het artikel ‘Piekolie’ in de rubriek Energie). Dit wordt behandeld in aflevering 3 van het artikel ‘Olie’ en wat betreft de omvang van de Amerikaanse reserves in aflevering 5 en 8 van het artikel ‘Piekolie’ in de rubriek Energie. Zie in dit verband ook aflevering 15-17 van dit artikel over backdating en de ultimately recoverable resources of uiteindelijk winbare reserves (URR) en over de cijfers over olievoorraden die men vindt in het BP Statistical Review of World Energy en het rapport Global Oil Supply. Aflevering 25 tenslotte gaat over het verband tussen piekolie en reserves.