De geboorte van de olie-industrie komt aan de orde in aflevering 7 en volgende van het artikel ‘Olie’ in de rubriek Energie. Zie ook geopolitiek van de olie. Het kraken van olie, de raffinage, komt aan bod in aflevering 2 en de winning in aflevering 3.

De olie-industrie kent wat betreft die oliewinning drie zekerheden. De eerste is dat de druk van een oliebron vanaf dag één begint af te nemen. De tweede is dat de beste velden het eerst gevonden zijn en dat er daarna minder ‘te halen’ valt. (Dit is het principe van het laaghangend fruit.) En een dalende winning in combinatie met steeds kleinere nieuwe velden geven een Hubbert-achtige piek en daling te zien geven (dat wil zeggen als een klokkromme). Deze piek die voortkomt uit een achteruitgang in de vondsten, is de derde zekerheid die bij de oliebusiness hoort. Zie daarover verder aflevering 7 van het artikel ‘Piekolie’ in de rubriek Energie en ook aflevering 23 over de investeringen.

Wie dingen zegt die de olie-industrie niet welgevallig zijn, wordt aangevallen (aflevering 9). Zie ook aflevering 6 van het artikel ‘De race van ons leven’ in de rubriek Ontwrichting.