Het industriesysteem komt aan de orde in het te verschijnen artikel ‘Kroniek van een aangekondigde zelfmoord’ in de rubriek Ontwrichting.