Ineenstorting

Het verschil tussen ontwrichting en ineenstorting wordt beschreven door Thomas Homer-Dixon in aflevering 1 van het artikel ‘De kwetsbaarheid van netwerken’ in de rubriek Ontwrichting. In aflevering 2-3 behandelt hij de twee kenmerken verbondenheid en snelheid bij netwerken. De hele rubriek Ontwrichting handelt natuurlijk over de verschillende manieren waarop ontwrichting en ineenstorting dreigt. Zie ook [...]

2019-11-06T22:38:55+01:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Ineenstorting

Insectensterfte

We maken momenteel de zesde grote periode van massa-extinctie door. De eerste vijf waren het gevolg van meteorieten en grootscheepse klimaatveranderingen als gevolg van de zon. Het zesde uitsterven veroorzaken we zelf. Zie daarover onder andere de cursieve stukje bij aflevering 24, 28, 31, 32 en 33 van het artikel ‘De race van ons leven’ [...]

2019-10-06T08:38:57+02:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Insectensterfte

IJssmelt

IJs smelt steeds sneller. Hoosbuien die eens in de zoveel eeuwen horen voor te komen, volgen elkaar op. Het aantal overstromingen is sinds 1950 vervijftienvoudigd, het aantal bosbranden verzevenvoudigd en extreme temperaturen vertwintigvoudigd, terwijl het aantal doden als gevolg van droogten vertienvoudigd is. U leest hierover in aflevering 11 van het artikel ‘De race van [...]

2019-10-06T08:33:16+02:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor IJssmelt

Inkomensverschillen

Hoe de armste 80 procent de zakken van de rijkste 20 procent spekt, en dan vooral van de allerrijksten, valt te lezen in aflevering 22 van het artikel ‘Catastrofologie’ in de rubriek Ontwrichting. Zie ook aflevering 36-37 over de overgang naar een nieuw wereld-systeem van het artikel ‘Wereld-systeem in crisis’. De parasitaire kapitaalvormen van de [...]

2019-10-01T13:15:14+02:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Inkomensverschillen

Ineenstorting van de visstand

De kabeljauwvisserij bij de Grand Banks voor Newfoundland kwam in 1992 aan zijn einde met de totale uitroeiing van de visstand, die zich later ook niet meer herstelde. Hoe ging dat in zijn werk? Toen men begon met vissen, leek de voorraad vis in zee onuitputtelijk. Jaar na jaar bedroeg de vangst in de eerste [...]

2019-10-03T09:57:27+02:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Ineenstorting van de visstand

Importvervanging

Bedrijven die importen vervangen met hun eigen producten veranderen de samenstelling van de importen van een nederzetting duchtig. En ze blijven deze veranderen door weer andere importgoederen te gaan vervangen. Soms heb je het nauwelijks in de gaten als een nederzetting uitgroeit tot een (kleine) stad, totdat deze een abrupte groeistuip heeft doorgemaakt waarbij de [...]

2019-10-01T10:35:16+02:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Importvervanging

Importverruiming

Expansie is de ontlading die volgt op een injectie van energie, vooral als energie in steeds meer stappen in een systeem blijft voordat het als ‘restwarmte’ verdwijnt. Dus: Expansie steunt op het opvangen en benutten van voorbijgaande energie. Hoe meer verschillende manieren een systeem bezit om energie opnieuw te vangen, te benutten en door te [...]

2019-10-03T09:54:31+02:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Importverruiming

Ingrijpen in systemen

In aflevering 2 van het artikel ‘Ingrijpen in systemen’ in de rubriek Complexiteit zet Donella Meadows twaalf hefbomen op een rij in volgorde van effectiviteit. In de rest van het artikel worden ze behandeld. Hier een kleine greep uit deze middelen: subsidies als stromende kranen, buffers als stabiliserende fondsen, fysieke systemen als loodgieterswerk, vertragingen en [...]

2019-09-30T23:02:05+02:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Ingrijpen in systemen

Industriesysteem

Het industriesysteem komt aan de orde in het te verschijnen artikel ‘Kroniek van een aangekondigde zelfmoord’ in de rubriek Ontwrichting.

2019-10-06T08:36:43+02:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Industriesysteem

Informatie (in systemen)

Informatie wordt gedefinieerd als ‘een verschil dat een verschil maakt’. Dit is een begrip afkomstig van Gregory Bateson. Informatie in systemen (altijd nodig naast energie en materie) wordt behandeld in de afleveringen 5 en volgende van het artikel ‘De samenstelling van systemen’ in de rubriek Complexiteit. Het blijft terugkomen in de verdere afleveringen (zoals in [...]

2019-10-02T16:14:20+02:00Categorieën: |Reacties uitgeschakeld voor Informatie (in systemen)