De hoogleraar Julian Simon komt aan de orde in aflevering 12 van het artikel ‘Piekolie’ in de rubriek Energie en in aflevering 1 van het artikel ‘De verhouding van het kapitaal tot de natuur’ in de rubriek Ontwrichting.